slide 1

Image Slide 2
PXL_20220616_130217177
Image Slide 1
WhatsApp Image 2022-09-21 at 18.03.11 (1)
PXL_20221104_103236243.PORTRAIT
Image Slide 3
PXL_20220224_122542650
11 – Pentre Ifan 03

Shadow

Podlediad | Podcast

Mae Adleisiau’r Gorffennol yn bodlediad am hanes a diwylliant, ac am bwysigrwydd gorllewin Cymru i’r byd ehangach. Bydd pob pennod yn cynnwys arbenigwr lleol a bydd yn edrych ar bwnc gwahanol, lle gwahanol a chyfnod gwahanol mewn amser.

Mae podlediad Echoes ar gael i danysgrifio iddo ar y mwyafrif o lwyfannau podlediadau ac apiau gan gynnwys Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ac eraill.

Am fanylion llawn gweler ein tudalen Anchor FM: https://anchor.fm/pembs-echoes.


Cynhyrchir podlediad Echoes of the Past gan PLANED ac fe’i hariannwyd yn wreiddiol gan Arwain Sir Benfro.

Echoes of the Past is a podcast about history and culture, and about the importance of west Wales to the wider world. Each episode will feature a local expert and will look at a different subject, a different place and a different point in time.

The Echoes podcast is available to subscribe to on most podcast platforms and apps including Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify and others.

For full details please see our Anchor FM page: https://anchor.fm/pembs-echoes.


The Echoes of the Past podcast is produced by PLANED and was originally funded by Arwain Sir Benfro.