01834 860965

Yr Hen Ysgol, Heol yr Orsaf, Arberth, Sir Benfro, SA67 7DU

Brig

Mae ‘Atseiniau o’r gorffennol’ yn rhoi croeso lleol i dreftadaeth leol. Mae grwpiau hanes lleol Sir Benfro yn cynnig mewnwelediadau a ymchwiliwyd yn dda i ganrifoedd o dreftadaeth sydd wedi siapio ei thirwedd a phobl.

Mae’r cymunedau sy’n gynwysedig ar y wefan hon yn datblygu agwedd eco-amgueddfa, gan gynorthwyo ymwelwyr i edrych ar ‘dreftadaeth’ yn ei hystyr ehangaf, gan ddatgelu haenau o dirwedd, chwedlau ac iaith. Yn bwysicaf oll, mae’n estyn croeso gwirioneddol leol.

Mae PLANED a’i bartneriaid ‘Atseiniau o’r Gorffennol’, gyda chymorth Croeso Cymru, yn annog ymwelwyr i gynllunio ymlaen llaw gan ymgynghori gwefannau grwpiau hanes. Efallai hefyd eu bod yn cysylltu â llysgennad lleol i geisio safbwyntiau dramatig; hanes i blant; lleoedd tawel neu’r newyddion gwyliau diweddaraf. Mae gwybodaeth rhwydwaith llwybrau hefyd ar gael. Mae bysiau lleol fel y Roced Poppit neu Wibfws yr Arfordir yn llywio’r milltiroedd ac yn cynorthwyo i warchod yr amgylchedd.

Dewch i edrych ar ‘Atseiniau o’r Gorffennol’ Sir Benfro…

Hanes y prosiect

Darllenwch fwy

Eco-amgueddfeydd

Darllenwch fwy

Partneriaid

Darllenwch fwy

Drysau Digidol

Drysau Digidol yw busnesau sy’n cynorthwyo eu busnesau i wybod beth sydd allan yno yn y byd digidol. Gall hyn gynnwys gwybodaeth ar-lein ond hefyd adnoddau TG eraill. Mae bod yn Ddrysau Digidol yn gyfle i fusnesau fod yn bwyntiau gwybodaeth digidol ar gyfer prosiect Atseiniau, Anturiaethau Teithio Amser a mwy!

Gwybod mwy am ddrysau digidol

Newyddion Diweddaraf

Newyddion prosiect diweddaraf a digwyddiadau cymunedol

    Heb ganfod unrhyw gofnodion.