01834 860965

Yr Hen Ysgol, Heol yr Orsaf, Arberth, Sir Benfro, SA67 7DU

Brig

Hanes y prosiect

Echoes / Hanes y prosiect

 

Mae dull a arweinir gan y gymuned yn tanategu holl waith PLANED (Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro). Mae ffurfio grwˆp hanes yn brosiect cyntaf poblogaidd, gan ymgysylltu gwirfoddolwyr o bob oed a chefndir, gan ddyfnhau dealltwriaeth ac atgyfnerthu synnwyr o falchder lleol. Y cam naturiol nesaf yw rhannu eu treftadaeth lleol gydag ymwelwyr.

Y cam dechreuol yn unig yw cyhoeddi taflen a llwyfannu arddangosfa: nawr mae grwpiau ‘profiadol’ yn eu trydydd degawd, yn cynnig sgiliau a phrofiad i selogion newydd a chroesawu ymwelwyr hefyd.

Mae cymorth a hyfforddiant gan arbenigwyr fel Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn sicrhau agwedd gynaliadwy, gan ddefnyddio dulliau cadwraeth cymeradwyol wrth sicrhau bod treftadaeth ar gael i gynulleidfaoedd ehangach. Mae technoleg wedi ychwanegu dimensiwn arall i rannu treftadaeth morol, milwrol, diwydiannol ac amaethyddol, gan ychwanegu teithiau sain ac archifau ar-lein i daflenni ac arddangosfeydd traddodiadol. Ond does dim i guro wyneb lleol cyfeillgar.

 

Cynorthwya PLANED gymunedau o’r wreichionen gyntaf o ddiddordeb i ddatblygu prosiectau menter dreftadaeth fel y Twˆr Rheoli Carew Cheriton, gan wahodd ymwelwyr i rannu mwynhad wrth gefnogi llety, lletygarwch a busnesau teithio lleol.

Mae’r cymunedau arfordirol a geir yn y ffolder hon yn datblygu dull eco- amgueddfa, gan gynorthwyo ymwelwyr i archwilio ‘treftadaeth’ yn ei hystyr ehangaf, gan ddatgelu haenau o dirwedd, chwedlau ac iaith ac yn bwysicaf oll, estyn croeso lleol gwirioneddol.

Mae PLANED a’i bartneriaid ‘Adleisiau’r Gorffennol’, gyda chymorth Croeso Cymru, yn annog ymwelwyr i gynllunio ymlaen llaw gan ymgynghori â gwefannau grwpiau hanes, gan weithiau gysylltu â llysgennad lleol i geisio golygfeydd dramatig; hanes i blant; lleoedd distaw neu’r newyddion diweddaraf am wyliau. Mae gwybodaeth am rwydwaith llwybrau ar gael. Mae bysiau lleol fel y Roced Poppit neu Wibfws yr Arfordir yn llywio’r milltiroedd ac yn cynorthwyo i warchod yr amgylchedd.

Eisiau gwybod mwy am y prosiect neu sut i gymryd rhan?

Cliciwch yma i gysylltu