01834 860965

Yr Hen Ysgol, Heol yr Orsaf, Arberth, Sir Benfro, SA67 7DU

Brig

Eco-amgueddfeydd

Echoes / Eco-amgueddfeydd

Mae cymunedau arfordirol arloesol yn arwain symudiad eco-amgueddfa yn sir benfro.

Mae ‘Adleisiau’r Gorffennol’ yn pwysleisio gwerth neilltuo amser i edrych ar ardal yn hamddenol, gan gael argraff gron o dreftadaeth yn ei ystyr ehangaf, fel rhan
o eco-amgueddfa, neu brofiad ‘amgueddfa heb ffiniau’, sy’n boblogaidd mewn rhannau eraill o Ewrop ac yn addas iawn ar gyfer y sir amrywiol hon.

O Landudoch i Dyddewi; Dale; Marloes; Llanismel a San Ffraid, i Ddoc Penfro, Saundersfoot, ac Amroth…

Mae pob un wedi’i gysylltu â Llwybr Arfordir Sir Benfro, bob un yn wahanol mewn cymeriad ond i gyd yn cynnig mewnwelediad lleol arbennig i haenau o dirwedd, morlun, pobl, iaith, diwylliant a thraddodiadau.

Y Pinog; the Incline; Porth Clais; The Smalls, The Bitches; Bentlass; Waterlook, Pennar Gut; a Stepaside: mae enwau lleoedd eu hunain yn tanio’r meddwl. Traddodiadau Dydd Calan fel dryw mewn cawell ym mhenrhyn Dale a rysáit Tyddewi ar gyfer Bara Planc; mythau, cerddi a chaneuon y môr: mae Sir Benfro yn gymysgedd deniadol o leoedd, pobl, blasau, arogleuon a synau.

Mae gan y cymunedau mentrus hyn ddawn am rannu eu treftadaeth ym mhob ffordd. O ddyddiau archaeoleg i nosweithiau llawen; crempogau i gerddi; sesiynau atgofion i dechnoleg iBeacon a gorymdeithiau milwrol i amseroedd te cyfnod y rhyfel.

Ymweld â lleoedd arbennig, treiddio i hanes, dysgu gan bobl leol, mynd i wyliau; cyfranogi mewn celf a chrefft, blasu’r cynnyrch mwyaf ffres, cerdded llwybrau hynafol…

Dychwelyd eto ac eto i brofi’r gorau o dreftadaeth Sir Benfro.

Eisiau gwybod mwy am y prosiect neu sut i gymryd rhan?

CLICIWCH YMA I GYSYLLTU