01834 860965

Yr Hen Ysgol, Heol yr Orsaf, Arberth, Sir Benfro, SA67 7DU

Brig

Drysau Digidol

Echoes / Drysau Digidol

Croeso i Ddrysau Digidol

 • Mae Drysau Digidol yn fusnesau sy’n cynorthwyo eu cwsmeriaid i wybod beth sydd allan ar gael yn y byd digidol. Gall hyn gynnwys gwybodaeth ar-lein ond hefyd adnoddau TG eraill.
 • Mae busnesau Drysau Digidol yn arwain y ffordd gyda phrosiect Ffaglau Diwylliant Atseiniau.
 • Mae bod yn Ddrws Digidol yn gyfle i fusnesau fod yn bwyntiau gwybodaeth digidol i’r prosiectau Atseiniau, Anturiaethau Teithio Amser a mwy!
 • Bydd PLANED yn edrych am gyfleoedd pellach i ddatblygu Drysau Digidol a defnyddio technoleg Ffagl Diwylliant er budd y gymuned ac ymwelwyr!

Mae Drysau Digidol yn agor byd antur hollol newydd!

 • Cynnig wifi am ddim i gwsmeriaid i lawrlwytho ap Ffagl Diwylliant a rhoi cyngor sylfaenol ar sut i ddefnyddio’r Ap.
 • Cynnig cyngor ar lwybrau digidol eraill i wybodaeth h.y. O Lan i Lan digidol, Ap Arfordir Cymru.
 • Gallu arddangos poster Drws Digidol ar eu heiddo.

Agor ar gyfer busnes

Rhestrir busnesau Drws Digidol yn Sir Benfro yma:

Ffaglau Diwylliant

Beth yw ffaglau diwylliant?

 • Maent yn gwella profiadau ymwelwyr drwy roi gwybodaeth sy’n berthnasol i’r lleoliad
 • Defnyddiwch dechnoleg iBeacon sy’n galluogi cynnwys digidol ar ffonau symudol a llechi mewn lleoedd anghysbell – nid oes angen signal ffôn!

Sut mae profiad Ffagl Diwylliant – Antur Teithio Amser yn gweithio?

A – Gyda chysylltiad rhyngrwyd

 • Llwythwch ap i’r teclyn (ffôn/llechen)
 • Llwythwch Anturiaethau Teithio Amser*

*Cynhelir gwybodaeth arall ar safleoedd eraill fel yr Amgueddfa Lechi Genedlaethol gan y Ffagl Diwylliant.

B – Hwnt ac yma (dim cysylltiad rhyngrwyd)

 • Teclyn ‘tinciau’ ffagl
 • Dengys y teclyn wedyn wybodaeth allweddol yr anturiwr sy’n berthnasol i’r lle penodol hwnnw

C – Wedi i’r anturiwr fynd adref gallant:

 • Ddileu’r wybodaeth Teithio Amser o’r ap
 • Lanlwytho gwybodaeth newydd ar safleoedd eraill
 • Ailymweld â’r wybodaeth ar wefan

Cerrig Drws Digidol

Ffaglau Diwylliant
Anturiaethau Teithio Amser

Ar hyn o bryd mae’r Ffaglau Diwylliant yn cynnal yr Anturiaethau Teithio Amser.

Cadwch Gymru’n Daclus

Mae’r ap Arfordir Cymru am ddim ar gael i’w lawrlwytho ar gyfer defnyddwyr iPhone ac Android.

Gyda gwybodaeth wych ynghylch ein hopsiynau traethau a theithiau cerdded arfordirol, fe welwch fod y gorau o arfordir Cymru bob amser ar flaenau eich bysedd. Hwn yw’r offeryn perffaith ar gyfer cynllunio eich diwrnod allan neu wyliau i Gymru. Ceir gwybodaeth ddefnyddiol ar:

 • lwybr a graddiant Llwybr Arfordir Cymru
 • dolenni tywydd byw
 • tablau llanw
 • Lawrlwytho ap iPhone
 • Lawrlwytho ap Android

Mwynhewch y Wefan

http://enjoy.pcnpa.org.uk/index.asp 

Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yw’r maes chwarae perffaith i chi fynd allan, cadw’n heini ac iach. Mae’r cyfuniad o fôr, tir ac aer yn cynnig cymysgedd gyffrous o weithgareddau awyr agored i bawb eu mwynhau, o chwaraeon adrenalin i dro syml. Ewch ati i archwilio!

Lan i Lan

Yn llawn o ddigwyddiadau, gweithgareddau a nodweddion am Barc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

I lawrlwytho’r ap Lan i Lan, cliciwch y lluniau isod neu chwiliwch am Lan i Lan ar Storfeydd Ap Apple neu Android.

Eich Enw (gofynnol)

Eich E-bost (gofynnol)

Pwnc

Eich Neges

Eisiau gwybod mwy am y prosiect neu sut i gymryd rhan?

Cliciwch yma i gysylltu