01834 860965

Yr Hen Ysgol, Heol yr Orsaf, Arberth, Sir Benfro, SA67 7DU

Brig

Tyddewi a Phebidiog

Echoes / Cymunedau / Tyddewi a Phebidiog

Mae Carole Lloyd, llysgennad lleol
a chadeirydd cymdeithas Tyddewi a Phebidiog, yn cynorthwyo ymwelwyr i gael y mwynhad mwyaf o ddinas leiaf Prydain.

Mae Cadeirlan a Llys Esgob Tyddewi yn atyniadau mawr ond mae nodweddion llai amlwg yn arbennig hefyd. Mae taith ar hyd strydoedd y ddinas yn datgelu traddodiad eglwysig amrywiol, o gapel Methodist i eglwys Gatholig. Cynhelir gwasanaeth Plygain traddodiadol hyd heddiw yng nghapel Presbyteraidd y Tabernacl ar fore Nadolig.

Ymhellach i ffwrdd, darganfyddwch ffynnon sanctaidd Santes Non, ffynnon gwella llygaid yn nodi man geni Dewi Sant a Ffos y Mynach. Mae gan dafarndai, melinau, ceiau, ffermydd a maes awyr Tyddewi eu hanesion eu hunain, a ddywedir orau gan bobl leol.

Mae gwybodaeth, o adroddiadau syrffio a llwybrau ‘geo-cache’, i sesiynau gydag arlunydd preswyl, ar gael yn Oriel y Parc, canolfan ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro ac oriel Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Yn ychwanegol at gynorthwyo ymwelwyr

i fwynhau y gorau o bopeth lleol, mae darlithoedd arbenigol a gweithgareddau teuluol yn darparu ysbrydoliaeth trwy gydol y flwyddyn i bob oed.

Mae llwybr yr arfordir yn troelli o amgylch Penmaen Dewi. Anadlwch yn ddwfn wedi dringo craig Pen Beri a mwynhewch olygfa aruchel o benrhyn Carn Llidi, a reolir gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae meini hir, caerau bryniau a systemau caeau yn adrodd am gynefin gynharaf dyn yn y rhan syfrdanol hon o Sir Benfro.

Yn croesawu pererinion ers y 6ed ganrif, mae Tyddewi yn enwog am ei lletygarwch. Wedi mwynhau heddwch a chynhaliaeth ysbrydol y gadeirlan, bydd ymweld â Sgwâr y Groes yn dod â mwy o bleser i chi wrth grwydro. Yn llawn caffis a bwytai, orielau a siopau o safon, mae marchnad gynnyrch yn masnachu ar ddyddiau Iau yn yr haf, tra gwneir hufen iâ yn lleol trwy’r flwyddyn i’ch temtio.

Mae llety yn amrywio o bebyll i fythynnod penigamp a gwestai moethus. Mae dod yn ôl i’r ‘lle pererindod a diwylliannol hwn mewn gwlad o lonyddwch a harddwch’ yn siwr o ddigwydd.

Cyswllt: Oriel y Parc 01437 720392

Eisiau gwybod mwy am y prosiect neu sut i gymryd rhan?

CLICIWCH YMA I GYSYLLTU