01834 860965

Yr Hen Ysgol, Heol yr Orsaf, Arberth, Sir Benfro, SA67 7DU

Brig

Llandudoch

Echoes / Cymunedau / Llandudoch

Melrose Thomas yw llysgennad lleol Llandudoch. Pentref ar lan yr afon
yng ngogledd sir benfro. Yn nodedig am ei abaty godidog sy’n dyddio o’r 12fed ganrif, mae croesau cristnogol cynnar a charreg sagranws yn yr eglwys cyn-normanaidd yn dystiolaeth O wreiddiau llawer cynharach.

Ond eto mae hon yn gymuned y 21ain ganrif. Rhedir Y Coetsiws, canolfan gelfyddydau, menter, cymunedol a threftadaeth gan Hanes Llandoch: gwirfoddolwyr fel Melrose a gododd arian i droi yr adeilad llawn cymeriad yn ganolfan wybodaeth gyda chaffi bwyd cyflawn ac oriel, gan groesawu grwpiau o Hapus i Siarad, dosbarth Cymraeg anffurfiol, i gelf, crefftau a hanes lleol.

Bob dydd Mawrth, gyferbyn â’r Felin, melin ddwˆr sy’n gweithio ac a adeiladwyd yn wreiddiol i wasanaethu’r Abaty, mae marchnad gynnyrch leol yn llawn lliw ac arogleuon i’ch temtio. Mae’n le gwych i brynu bwyd sy’n hybu’r economi, cwrdd â hen ffrindiau a gwneud rhai newydd.

Anelwch am yr afon lle roedd pyst pren yn pigo’r awyr wedi’u gorchuddio â rhwydau ar gyfer pysgota Seine traddodiadol. Blaswch enwau lleoedd, fel y ‘Pinog’ lle roedd gan bysgotwyr le gyda charreg wedi’i rhifo, neu ‘Glanteifion’, a oedd unwaith yn safle adeiladu llongau. Chwiliwch am Garreg y Fendith a dilynwch lwybr glan yr afon.

Sgyrsiau bywiog, chwaeth blasus, tirwedd hardd, dyfroedd llonydd a chonglau heddychlon i eistedd ac i fyfyrio neu i wrando ar hanes. Pwy oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer y cerflun o forforwyn sy’n gorwedd ger llithrfa Glanteifion? Dyma ond un o blith nifer o hanesion lleol.

Gwahoddir ymwelwyr i arafu a gwerthfawrogi Llandudoch, profiad diwylliannol cyflawn, yn gyfarwydd i bobl o Ewrop fel eco-amgueddfa neu ‘amgueddfa heb ffiniau’, gan gynnig haenau o hanes, diwylliant, iaith, mythau, chwedlau – a phobl gyfeillgar sy’n barod i rannu ychydig o gyfrinachau, fel gwreiddiau’r seintiau y tu ôl i’r enwau dwyieithog sydd mor arbennig.

Cysylltwch â Melrose yn y Coetsiws: info@stdogmaelsabbey.org.uk
neu 01239 615389

Eisiau gwybod mwy am y prosiect neu sut i gymryd rhan?

CLICIWCH YMA I GYSYLLTU